table-tennis.pl - stoły i akcesoria do ping pong

Addres:
ul. Pana Twardowskiego 3, 44-113 Gliwice

Mail:
info@table-tennis.pl

Telefon:
668-336-144, 607-442-978

 x 
0 products

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau, ul. Pana Twardowskiego 3, 44-113 Gliwice). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.table-tennis.pl, prowadzony przez Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pana Twardowskiego 3, NIP: 969-162-01-11.

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego table-tennis.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego table-tennis.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają certyfikat CE (jeżeli jest wymagany) i zostały wykonane zgodnie z europejską normą EN 957 H.C. (jeżeli norma ta jest konieczna dla danego urządzenia).
W sytuacji, gdy produkt nie jest fabrycznie nowy lub został wcześniej złożony, taka informacja znajduje się w opisie na karcie tego produktu.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego table-tennis.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży. 

2. TRANSAKCJA 

1. Zamówienia w sklepie internetowym table-tennis.pl można dokonywać poprzez: 
• strony internetowe sklepu table-tennis.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu 
• telefonicznie - dzwoniąc pod numer 607-442-978 lub 668-336-144 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 

3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu table-tennis.pl musi zostać potwierdzone przez Kupującego - weryfikacja zamówienia następuje po kliknięciu w specjalnie wygenerowany link, który jest dostarczany Kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia. 

4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 5 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego table-tennis.pl

5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 

6. Kupujący, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu table-tennis.pl po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. table-tennis.pl oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na koszt table-tennis.pl. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby table-tennis.pl. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, sklep table-tennis.pl zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. Podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem table-tennis.pl Kupujący zostanie poinformowany o adresie, na który powinien dokonać zwrotu kupowanego towaru. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto table-tennis.pl) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego. 

3. PŁATNOŚĆ 

1. W sklepie table-tennis.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew bankowy - Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie table-tennis.pl.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić kwotę końcową będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszt transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania. 

4. DOSTAWA

1. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu table-tennis.pl i wynosi standardowo 1 dzień roboczy,  w wyjątkowych sytuacjach czas dostawy nie przekracza 2 dni roboczych. Sklep internetowy table-tennis.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w  określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego table-tennis.pl. Maksymalny czas potwierdzenia czasu dostawy wynosi 48 godzin.

2. W przypadku tzw. zakupów grupowych, dokonywanych z użyciem zakupionego kuponu zniżkowego, czas dostawy może wynieść do 14 dni roboczychtable-tennis.pl dołoży wszelkich starań, by skrócić ten czas do niezbędnego minimum.

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską FEDEX i Pocztą Polską. Sklep internetowy table-tennis.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

5. Koszt dostawy towaru wynosi odpowiednio

Kurier FedEx - 15 zł

List polecony - 9 zł

Za pobraniem - 15 zł

Odbiór osobisty - darmowa dostawa

 

Bardzo ważne! W przypadku zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów charakteryzujących się dużą wagą i/lub dużymi gabarytami koszt dostawy może znacznie różnić się od kosztu podanego na stronach table-tennis.pl. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z nami: 607-442-978, 668-336-144 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przesyłki doręczane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.30. Po otrzymaniu potwierdzenia o nadaniu paczki przez table-tennis.pl, wszelkie pytania odnośnie statusu przesyłki prosimy kierować bezpośrednio do odpowiedniego kuriera. Więcej informacji o statusie przesyłki znajduje się na stronie kuriera: https://www.fedex.com/pl

W przypadku wyboru jednej z dodatkowych usług, każdorazowo niezależnie od sposobu płatności, dodatkową opłatę Klient uiszcza kurierowi. Chcąc skorzystać z usług dodatkowych należy podać taką informację w uwagach do dostawy wraz z określeniem rodzaju usługi.

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

5. Odbiór przesyłek uszkodzonych

W chwili odbioru towaru, obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki oraz upewnienie się, że nie posiada żadnych uszkodzeń w obecności kuriera. Jeżeli okaże się, że towar  jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody. W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić pracownikowi firmy spedycyjnej. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić jedynie ten, który jest uszkodzony. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Pracownik firmy spedycyjnej powinien niezwłocznie skontaktować się z table-tennis.pl. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.   

Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody i wraz z fakturą przekazać go przedstawicielowi firmy spedycyjnej. O zaistniałej sytuacji, należy powiadomić table-tennis.pl. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, skontaktujemy się z Klientem oraz wyślemy brakujące części.  

Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu.  
Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu. Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.  Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany oryginalnie i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku dużego sprzętu sprzęt powinien posiadać wszystkie oryginalne zabezpieczenia producenta.

UWAGA: wymiana sprzętu na nowy lub otrzymanie od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie spisanego protokołu szkody

7. Odbiór ciężkich przesyłek

Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, Kurier nie ma obowiązku wnoszenia po schodach przesyłek, których waga przekracza 31,5kg. W przypadku odbioru dużego sprzętu  prosimy o obecność w domu osób, które będą mogły poradzić sobie z wniesieniem ciężkiej przesyłki. Oczywiście można poprosić Kuriera o pomoc, ale należy pamiętać, że nie jest to jego obowiązek.
 
8. Ponowne doręczenie nieodebranej przesyłki

W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2-krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczanie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy.

5. GWARANCJA I SERWIS

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym table-tennis.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczany jest list przewozowy, który należy zachować. W przypadku reklamacji będzie on służył, jako dowód zakupu. Przy okazji pierwszej naprawy zostanie podbita karta gwarancyjna.

4. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z punktem serwisowym przy ul. Kozielskiej 439 w Gliwicach, tel.: 032 270 16 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Serwis jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

5. Do punktu serwisowego uszkodzony towar należy wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamowany produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem i dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) na swój koszt zaś przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego, ale tylko w przypadku, jeśli reklamacja była zasadna.

6. Reklamacje produktów niekompletnych lub bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane a ewentualny zwrot towaru nastąpi tylko po zapłaceniu kosztów wysyłki.

7. WAŻNE: Nie przyjmujemy do reklamacji towarów uprzednio niezgłoszonych telefonicznie. Za dostarczenie przedmiotu do siedziby naszego serwisu odpowiada Kupujący.

8. W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru w obecności spedytora, sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez dostarczyciela i odbiorcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy kurierskiej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

9. UWAGA! Ze względu na specyfikę produktu zalecamy otwarcie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie czy żaden z elementów nie został uszkodzony w transporcie. W razie ujawnienia uszkodzeń niezbędne będzie spisanie protokołu szkody (kurier powinien posiadać odpowiedni druk). Jeżeli w przypadku stwierdzenia uszkodzeń protokół nie zostanie spisany, reklamacje nie będą uwzględniane.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności użytkowników sklepu table-tennis.pl. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach sklepu table-tennis.pl.

1. Jakie rodzaje informacji zbieramy?
W trakcie korzystania ze serwisu  table-tennis.pl możesz zostać poproszona/y o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku rejestracji konieczne będzie podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, dokonania płatności. W przypadku, gdy na prośbę zamawiającego konieczne jest wystawienie faktury lub rachunku na nasze usługi będziemy potrzebować dodatkowych danych takich jak:  Imię, Nazwisko i Adres, a dla firm nazwa, adres i NIP firmy.

2. Rejestracja użytkowników
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go do administratorów sklepu. Użytkownikiem Klientem może zostać osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoba prawna. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883). Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje politykę prywatności i regulamin zamieszczony na www.table-tennis.pl
 
3. Ochrona danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.
 
4. Przechowywanie danych    
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez sklep table-tennis.pl jest Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pana Twardowskiego 3.
 
5. Prawa użytkownika
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o usunięcie jego danych z serwera serwisu table-tennis.pl. Na prośbę użytkownika zobowiązujemy się usunąć wprowadzone wcześniej dane. Użytkownik ma prawo zmienić wprowadzone wcześniej dane osobowe w sekcji "Twoje konto".
 
6. Zakres udostępniania i wykorzystania danych
Wszystkie gromadzone przez table-tennis.pl dane osobowe użytkowników, wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (firmom kurierskim, pośredniczącym w transakcjach płatniczych). Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 
Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, otrzymują wiadomości  e-mail z aktualnym wydarzeniami w naszym sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w każdej chwili klikając na odpowiednie hiperłącze w jednej z wiadomości.
 
7. Ciasteczka
Plików tych używamy do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów między sklepem table-tennis.pl, a współpracującymi z nami serwisami. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi "ciasteczek" nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego sklepu.
 
8. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są dostarczane przez Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego Cornilleau, które zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym table-tennis.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym table-tennis.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Akademia Tenisa StołowegoCornilleau danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami). 

5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym table-tennis.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

10. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu table-tennis.PL, należy je wszystkie wyłączyć.

8. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzeżone! Zabroniona jest wtórna publikacja i rozpowszechnianie treści oraz fotografii autorskich opublikowanych na stronach table-tennis.pl przez administratorów i redakcję table-tennis.pl Kopiowanie dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody table-tennis.pl. Naruszenie praw autorskich podlega karze. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą rozpatrywane przez sąd cywilny lub karny.

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w polityce prywatności.

  Wyrażam zgodę.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk